top of page

Missie

BSO in de Wolken biedt kleinschalige buitenschoolse opvang. Dit doen wij in een veilige omgeving, zowel sociaal als fysiek. Wij bieden een op creativiteitsontwikkeling gericht programma. Bij ons kunnen kinderen zich ontspannen, zichzelf en de wereld om hen heen ontdekken en zich zo sociaal en creatief ontwikkelen.

 

BSO in de Wolken vangt maximaal 40 kinderen op in onze ruim opgezette locatie.

Visie

Wij geloven dat kinderen krachtig, nieuwsgierig en creatief zijn. Wij willen hen een omgeving en programma bieden waarin zij worden geprikkeld en geïnspireerd om hun eigen identiteit, nieuwsgierigheid, creativiteit en sociale vaardigheden verder te ontdekken en ontwikkelen.

 

Wij vangen kinderen op in een huiselijke sfeer, waar ook aandacht is voor de natuur en het respectvol omgaan met het milieu.

Pedagogisch Beleid

BSO in de Wolken baseert zich op de pedagogische visie van Reggio Emilia voor haar pedagogisch beleid. Deze pedagogiek is gericht op wat er leeft bij het kind. Wij houden het kind niet bezig, wij zoeken juist naar wat het kind bezig houdt. Dit is de basis voor ons pedogisch handelen en voor de inhoud van ons programma.

 

Dit beleid beschrijven wij uitgebreid in ons Pedagogisch Beleidsplan. Deze is bij ons op te vragen of in te zien op onze locatie. 

Vakdocenten

BSO in de Wolken vindt het belangrijk dat kinderen door professionele creatieve vakdocenten uitgedaagd worden in hun ontdekkingstocht naar zichzelf, hun eigen creativiteit en de wereld om hun heen. Ons team bestaat grotendeels uit docenten met een opleiding in de expressieve hoek: beeldende vorming. dans, theater. Ook huren we voor sommige activiteiten professionals in om ons aanbod aan te vullen. 

Locatie

BSO in de Wolken is gevestigd in de wagenschuur van Boerderij De Hoef, een monumentale boerderij uit 1900. In 2017 is deze gerenoveerd en hebben we de ruimtes naar onze visie kunnen indelen en aankleden. Een unieke plek, die geschiedenis ademt, midden in de nieuwbouw van Leidsche Rijn!

In onze Wagenschuur bieden we een huiselijke omgeving. Samen gezellig aan tafel zitten, een warme sfeer waar je kunt ontspannen in een van de chillhoeken, waar je lekker kunt knutselen en waar genoeg ruimte is voor spel. Daarbij hebben we een mooie eigen tuin, die uitnodigt tot rennen, scheppen, hutten bouwen!

Voor meer informatie over de monumentale Boerderij de Hoef, zie ook www.boerderijdehoef.nl

WhatsApp%20Image%202021-02-17%20at%2015.

Inspectie

De Inspectie Kinderopvang controleert – in opdracht van gemeente Utrecht- aan de hand van een checklist en een bezoek één keer per jaar of  BSO in de Wolken aan de voorschriften uit de wet op de kinderopvang voldoet.

Tijdens deze inspectie wordt zowel ons Pedagogisch Beleidsplan als ons Plan voor Veiligheid en Gezondheid getoetst. 

 

Naar aanleiding van de volledige inspectie stelt de Inspectie Kinderopvang een inspectierapport op. Het meest recente rapport kunt u hier lezen

 

BSO In de Wolken is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Ons landelijk registratienummer Kinderopvang is 148018841.

Contact met ouders

Wij hechten waarde aan goed contact tussen de ouders en ons team. Een praatje bij het ophalen van het kind na een schooldag, maar ook het delen van leuke, spannende of ingrijpende zaken die spelen in het leven van het kind vinden wij belangrijk. Zo kunnen wij inspelen op de specifieke situatie van het kind. 

 

Contact met ouders vindt plaats op de volgende manieren:

  •  tijdens het kennismakingsgesprek;

  • het dagelijks contact bij het halen en brengen op studie- of vakantiedagen;

  • via email en telefoon;

  • het jaarlijkse optionele oudergesprek;

  • het logboek dat ouders altijd kunnen inzien;

  • tijdens de presentaties aan het eind van elk blok;

  • tijdens onze nieuwjaarsborrel en ons jaarlijkse feest rond de zomervakantie;

  • via de oudercommissie.

Logboek

Alle kinderen krijgen een eigen logboek. Hierin doen we verslag van de creatieve ontdekkingstocht op de BSO. Bij de presentaties kunnen de ouders het logboek inzien.

 

OuderCommissie

De oudercommissie van BSO in de Wolken heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen,  de ouders te vertegenwoordigen en BSO in de Wolken te adviseren over beleid en kwaliteit. De OuderCommissie vergadert 3 keer per jaar. 

.

bottom of page